Miksi WeFood?

Yli kolmannes maapallolla tuotetusta ruuasta päätyy hävikkiin. Samaan aikaan 800 miljoonaa ihmistä maailmassa ei saa tarpeeksi ruokaa ja kärsii jopa nälästä. Suomessa hävikkiin hukataan joka vuosi noin 400 – 500 miljoonaa kiloa ruokaa, joka on alunperin ollut syömäkelpoista.

Miten ruokahävikki vaikuttaa ympäristöön?

Ruokahävikillä on myös ympäristövaikutuksia. Ympäristön kannalta ongelmaa aiheuttaa biojätteen lisäksi jopa enemmän ruoantuotannosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sekä vesistöjä rehevöittävät päästöt. Näitä syntyisi vähemmän, mikäli hyödyntäisimme tuotetun ruoan paremmin. Ilmastopäästöinä roskiin päätynyt ruoka vastaa karkeasti noin neljänsadan tuhannen henkilöauton vuosittaista kasvihuonekaasujen päästöä.

Riittääkö hävikkiä kaikille toimijoille?

Tällä hetkellä kaikkea Suomessa syntyvää ruokahävikkiä ei pystytä hyödyntymään. Suomeen tarvitaan lisää toimijoita, joiden avulla jätteeseen päätyvän ruoan määrä vähenee.

Emme kilpaile hävikkiruuasta nykyisten toimijoiden kanssa, vaan tarkoituksenamme on vähentää sitä hävikkiruuan määrää, jota ei vielä hyödynnetä.

Minne WeFood-kauppa perustetaan?

WeFood-kauppa avataan pääkaupunkiseudulle viimeistään vuoden 2018 aikana.

Saako WeFood-kaupassa myydä hävikkiä?

Noudatamme elintarvikkeiden myyntiä koskevaa lainsäädäntöä. Lainsäädäntö mahdollistaa monien muuten hävikkiin päätyvien syömäkelpoisten elintarvikkeiden myynnin.

Miksi WeFood-kauppa myy ruokahävikkiä eikä jaa sitä ilmaiseksi?

Ruokahävikin määrä on nykyisellään niin suuri, että monet erilaiset toimenpiteet hävikin vähentämiseksi ovat tarpeen. Toivomme, että WeFood-hävikkiruokakauppa tuo ruokahävikin pienentämisen tutuksi myös tavalliselle kuluttajalle.

WeFood-hävikkiruokakaupan voitot ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyöhankkeisiin.